สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ โดยการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้า ในรูปของใบกำกับสินค้า อาทิเช่น ใบวางบิล, ใบแจ้งหนี้ ใบตรวจรับงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายสินค้า หรือให้บริการให้แก่หน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน
สินเชื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ เหมือนเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ อาทิเช่น ค่าแรง, ค่าติดตั้งงาน ฯลฯ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนในการดำเนินงานส่งมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
สินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่าซื้อกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
การจัดหาหนังสือค้ำประกัน ในการยื่นซองประมูลประกวดราคา แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานต่อหน่วยงานภาครัฐ แต่ขาดเงินสดหรือทรัพย์สินค้ำประกันเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน

เรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในด้านสินเชื่อ ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการธุุรกิจ ด้วยความจริงใจและซื่อตรง
เราไม่เพียงแค่เป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ เท่านั้น แต่เรามีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ อาทิเช่น ช่วยลดภาระการบริหารงานด้านการจัดเก็บหนี้และการบริหารลูกหนี้
การขับเคลื่อนทางธุรกิจ เงินทุน นับว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน
เพราะเราเข้าใจว่า SME จะสามารถดำเนินการได้ ต้องอาศัยเงินทุน เป็นปัจจัยหลัก เราจึงอยากใส่ใจและให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว