ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน / อัตรา ประสบการณ์ / ปี เพศ อายุ / ปี